(laura)

Laura Del Rio està especialitzada en IMATGE PERSONAL I MICROPIGMENTACIÓN PARAMÉDICA. Després d'anys de formació al món de l'art i del disseny va desenvolupar la seva pròpia tècnica i es va especialitzar a dissimular cicatrius i reconstrucció mamària "Areola 3D". Col· labora també al costat de cirurgians plàstics, dermatólogos i oncólogos de gran prestigi a nivell nacional i internacional.